EMDR

Eye Movement Desensitiazation and Reprocessing Therapy är en psykoterapimetod som kan hjälpa människor att minska besvären från det förgångna som stör i det dagliga livet.

EMDR bygger på inslag från olika psykoterapeutiska skolor som beteendeterapi, kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi.

Genom att stimulera ögonrörelser aktiveras båda hjärnhalvorna med fokus på traumat/den störande upplevelsen och de tankar, känslor och kroppsförnimmelser som är förknippade med minnet.

Metoden dämpar det starkt känslomässiga innehållet i minnet så att en bearbetning kan ske. Bearbetningen av den störande upplevelsen/traumat sker i en trygg miljö tillsammans med terapeuten.


Läs mer om EMDR på https://emdr.se/