<A NAME="PDT">PDT_LINK</A>

PDT

Psykodynamisk psykoterapi har sitt ursprung i psykoanalysen. Metoden har utvecklats och förändrats genom åren.

I psykodynamisk psykoterapi försöker man förstå orsakerna bakom svårigheter och lidande. Terapeut och patient arbetar tillsammans för att skapa en förståelse för varför patienten mår dåligt.

Viktiga inslag i psykodynamisk psykoterapi är självreflektion, nyfikenhet och att det finns ett intresse att utforska känslor, tankar och upplevelser. En annan viktig del i terapin är att använda sig av relationen patient – terapeut för att förstå relationsmönster i patientens liv utanför terapirummet.

Genom ökad förståelse upplever patienten symtomlindring. Förändringarna blir mer bestående över tid eftersom målet med terapin inte enbart handlar om att ta bort symtom.

Psykodynamisk psykoterapi är hjälpsamt för det flesta psykiatriska diagnoser och för personer som önskar förändra sitt sätt att hantera relationer eller att förändra bilden av sig själv.

Läs mer om psykodynamisk psykoterapi på https://www.psykoterapicentrum.se

EMDR

Eye Movement Desensitiazation and Reprocessing Therapy är en psykoterapimetod som kan hjälpa människor att minska besvären från det förgångna som stör i det dagliga livet.

EMDR bygger på inslag från olika psykoterapeutiska skolor som beteendeterapi, kognitiv beteendeterapi och psykodynamisk terapi.

Genom att stimulera ögonrörelser aktiveras båda hjärnhalvorna med fokus på traumat/den störande upplevelsen och de tankar, känslor och kroppsförnimmelser som är förknippade med minnet.

Metoden dämpar det starkt känslomässiga innehållet i minnet så att en bearbetning kan ske. Bearbetningen av den störande upplevelsen/traumat sker i en trygg miljö tillsammans med terapeuten.


Läs mer om EMDR på https://emdr.se/

CFT

Compassionfokuserad terapi är en KBT terapi med inslag från andra terapiformer som anknytningsteori, evolutionsteori, hjärnforskning och buddistisk meditation.

Här arbetar man med känslor, tankar, beteenden och med kroppen för att aktivera hjärnans trygghetssystem. I CFT tränar man bl.a. på att få ett varmare och vänligare förhållningssätt till sig själv och till andra.

Compassionfokuserad terapi vänder sig till alla människor men är speciellt hjälpsamt för människor som ställer höga krav på sig själv, som har låg självkänsla, som är självkritiska, känner stress, oro, ångest, ilska och nedstämdhet.

Se youtube-fimen: Stewart and his voices. https://www.youtube.com/watch?v=VRqI4lxuXAw