CFT

Compassionfokuserad terapi är en KBT terapi med inslag från andra terapiformer som anknytningsteori, evolutionsteori, hjärnforskning och buddistisk meditation.

Här arbetar man med känslor, tankar, beteenden och med kroppen för att aktivera hjärnans trygghetssystem. I CFT tränar man bl.a. på att få ett varmare och vänligare förhållningssätt till sig själv och till andra.

Compassionfokuserad terapi vänder sig till alla människor men är speciellt hjälpsamt för människor som ställer höga krav på sig själv, som har låg självkänsla, som är självkritiska, känner stress, oro, ångest, ilska och nedstämdhet.

Se youtube-fimen: Stewart and his voices. https://www.youtube.com/watch?v=VRqI4lxuXAw