Handledning

Alla som arbetar med människovårdande yrken kan behöva handledning för att orka och för att själv utvecklas i sin profession. 

Jag erbjuder handledning i psykoterapi enskilt och i grupp. Jag handleder även i psykosocialt behandlingsarbete. 

För mig är det viktigt att handledningen utgår från individens, gruppens behov där den handledda ges utrymme att i ett tryggt och tillåtande klimat lyfta och ventilera svårigheter och dilemman som man behöver hjälp med. I handledning är det viktigt att varje individ känner sig sedd, lyssnad till och tagen på allvar. Handledningen ger den enskilde och gruppen möjlighet att tillsammans reflektera kring olika svårigheter som man möter i sin profession. 

Som handledare strävar jag efter att försöka skapa ett så öppet och tryggt klimat som möjligt för den enskilde och för gruppen. Jag är öppen, nyfiken, tydlig och strukturerad vilket jag tänker bidrar till att skapa trygghet.

Jag har erfarenhet av att handleda enskilda men också i grupp. Jag har handlett primärvårdskuratorer samt olika yrkesgrupper inom specialistpsykiatrin. Jag har handlett i psykiatriskt behandlingsarbete men även bedrivit handledning på rena psykoterapier.

Varmt välkommen att kontakta mig för frågor kring handledning.