Målgrupp


Jag har mångårig erfarenhet av psykoterapi vid:

  • Oro

  • Trauma

  • Kriser

  • Stessrelaterade problem

  • Nedstämdhet

  • Depression

  • Låg självkänsla

  • Självkritik

  • Relationsproblem

  • Personlig utveckling