Uppsala


Psykoterapi och Handledning


AB


Karin Lundén-O`Nils  
Karin Lundén-O'Nils

Leg. Psykoterapeut

Om mig

Jag är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, socionom, lärare och handledare i psykoterapi. 

Jag är certifierad EMDR-terapeut,  utbildad i compassionfokuserad terapi och har en utbildning i klinisk sexologi. Jag har lång klinisk erfarenhet av arbete med vuxna och äldre tonåringar från främst barn och  ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri. 

Jag arbetar med oro, ångest, trauma, kriser, stressrelaterade problem, nedstämdhet, depression, låg självkänsla, självkritik, relationsproblem och personlig utveckling.

Jag har även lång klinisk erfarenhet av psykoterapi vid PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) och andra traumarelaterade problem och dissociativa tillstånd.

Jag tar emot patienter från 18 år och uppåt. Du kan komma till mig på flera sätt. Du kan söka privat, via din försäkring eller din arbetsgivare.  Jag har även vårdavtal med Region Uppsala. 

Jag följer Socialstyrelsens riktlinjer för journalföring.

Varmt välkommen att kontakta mig för ett första samtal.


Karin Lundén-O'Nils

Besöksadress: S:t Olofsgatan 6 Uppsala

Telefon: 0705-190354